Izjava odustanak

IZJAVA O ODUSTANKU OD UGOVORA

Izjavljujem da u skladu sa odredbama člana 28 Zakon

a o zaštiti potrošača (Sl. Glasnik RS br. 62/2014)

odustajem od ugovora zaključenog na daljinu odnosno

poslovnih prostorija, u roku od 14 dana od trenutka

kada sam primio proizvod (robu). Ovom Izjavom potvrđujem

da sam od strane Trgovca u potpunosti upoznat

sa odredbama člana 27 Zakona o zaštiti potrošača – D

užnosti obaveštavanja za ugovore zaključene na

daljinu i ugovore koji se zaključuju izvan poslovni

h prostorija. Potpisivanjem ove Izjave saglasan sam

da u

skladu sa odredbama člana 35 Zakona o zaštiti potro

šača, u potpunosti snosim troškove vraćanja robe

Trgovcu (Prodavcu). Ime i prezime Potrošača:

Adresa stanovanja Potrošača:

Kontakt telefon Potrošača:

Naziv kupljenog proizvoda:

Datum prijema proizvoda:

Potpis Potrošača

Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana, a rok za reša

vanje reklamacije je 15 dana od prijema zahteva.