Uslovi korišćenja

OPŠTI USLOVI

Vašu

narudžbenicu za naše artikle možemo da primimo putem

sajta, telefona i mejla. Potvrdu narudžbenice (u vidu predračuna) i obaveštenje o rezervaciji ćemo vam

poslati putem mejla ili sms-a. Ukoliko artkli koje ste naručili nisu raspoloživi, naša je obaveza da vas o tome obavestimo i ponudimo odgovarajuću zamenu ukoliko je to moguće. Narudžbina se smatra potvrđen

om popunjavanjem obrasca koji se nalazi na sajtu ili odgovarajućim mejlom sa vaše strane

ili izvršenjem uplate celokupnog iznosa koji je naznačen na predračunu i u okviru roka važnosti predračuna. Naša je obaveza da naručene artikle isporučimo saobrazno

ugovoru na daljinu koji smo sa tobom sklopili.

Sastavni deo ovih uslova su i:

Isporuka

Saobraznost robe

Garancija zadovoljstva

Garancija kvaliteta

Načini plaćanja

Zaštita privatnosti

Opisi, cene i raspoloživost

Saglasnost i promene

ISPORUKA (ROKOVI I CENE)

Isporuka artikala

se vrši kurirskom službom, a rok za isporuku je najmanj

e 1 a najviše 5 radnih dana, . Ako je

za isporuku artikla potreban duži vremenski period biće

te obavešteni o tom roku

Isporuke se ne vrše nedeljom i državnim praznicima.

Artikli

se šalju na adresu koju izaberete prilikom naručivanj

a. Kako bi isporuka protekla bez problema,

kurirskoj službi ,koja vrsi isporuku

dostavljamo vase

ime, prezime i kontakt telefon.

Cena I brzina isporuke zavise od načina plaćanja za

koji se odlučite.

Cenu isporuke ispostavlja kurisrka služba koja obavlj

a istu

u koliko imate dodatna pitanja u vezi isporuke možet

e nam se obratiti telefonom ili mejlom

SAOBRAZNOST ROBE UGOVORU I POSTUPAK REKLAMACIJE

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, trg

ovac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna

ugovoru. Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugov

oru koja se pojavi u roku od dve godine od dana

prelaska rizika na tebe kao potrošača.

To zapravo znači da ako prilikom kupovine ustanovite

da postoji neslaganje između onoga što smo vam

potvrdili i onoga što ste dobil, vaše

je pravo da se na to žalite

Reklamaciju na saobraznost robe kao potrošač, a po za

konu, možete

da prijavite:

usmeno, na broj telefona 069 393 6996

elektronskim putem, na e-mail adresu prodaja@robna-ku

ca.rs

pisanim putem, na adresu Mena Pro d.o.o. Španskih Bo

raca 22e

11070 Novi Beograd

Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana, a rok za reša

vanje reklamacije je 15 dana od prijema zahteva

ODUSTANAK OD UGOVORA NA DALJINU I POSTUPAK

REKLAMACIJE

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, ka

o potrošač imaš pravo na reklamaciju po osnovu

odustanka od ugovora na daljiinu, u roku od 14 dana o

d datuma zaključenja ugovora.

Ova mogućnost je poznatija pod nazivom garancija za

dovoljstva.

Pravo na odustanak od ugovora na daljinu možeš da os

tvariš popunjavanjem Obrasca za odustanak, koji se

dostavlja nakon naručivanja , na mejl adresu iz narud

žbenice.

Vaša obaveza kao potrošača, a prema zakonu, jeste da

najkasnije 14 dana od datuma prijema Obrasca za

odustanak, popunjeni Obrazac za odustanak dostaviš n

ama:

elektronskim putem (skeniranu kopiju), na e-mail adresu

prodaja@robna-kuca.rs, ili

poštom (original), na adresu Mena Pro

d.o.o. Španskih Boraca 22e

11070 Novi Beograd.

primer obrasca

Na osnovu Člana 28 Zakona o zaštiti potrošača (Sl. G

lasnik RS 62/14), Potrošač dostavlja Trgovcu

(Prodavcu)

IZJAVU O ODUSTANKU OD UGOVORA

Izjavljujem da u skladu sa odredbama člana 28 Zakon

a o zaštiti potrošača (Sl. Glasnik RS br. 62/2014)

odustajem od ugovora zaključenog na daljinu odnosno

poslovnih prostorija, u roku od 14 dana od trenutka

kada sam primio proizvod (robu). Ovom Izjavom potvrđujem

da sam od strane Trgovca u potpunosti upoznat

sa odredbama člana 27 Zakona o zaštiti potrošača – D

užnosti obaveštavanja za ugovore zaključene na

daljinu i ugovore koji se zaključuju izvan poslovni

h prostorija. Potpisivanjem ove Izjave saglasan sam

da u

skladu sa odredbama člana 35 Zakona o zaštiti potro

šača, u potpunosti snosim troškove vraćanja robe

Trgovcu (Prodavcu). Ime i prezime Potrošača:

Adresa stanovanja Potrošača:

Kontakt telefon Potrošača:

Naziv kupljenog proizvoda:

Datum prijema proizvoda:

Potpis Potrošača

Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana, a rok za reša

vanje reklamacije je 15 dana od prijema zahteva.

GARANCIJA KVALITETA I POSTUPAK REKLAMACIJE

Za sve artikle

u ponudi putem internet prodaje Mena Pro d.o.o

važe garancie garancije propisane

zakonom(proizvođačke garancije o kvalitetu a za tehni

čku robu najmanje 2 godine od datuma kupovine)

NAČINI PLAĆANJA

Plćanje naručenih artikala možete izvršiti

-plaćanje pouzećem

-avansna uplata(uplatnicom,kreditnom karticom)

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Mena Pro d.o.o. ima obavezu da čuva privatnost svih

svojih korisnika.

Prikupljaju se samo neophodni, osnovni podaci i poda

ci neophodni za poslovanje i informisanje korisnika u

skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima, i u

cilju pružanja kvalitetne usluge.

Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni

su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za

obavljanje posla.

Svi zaposleni u MENA PRO d.o.o. i naši poslovni part

neri odgovorni su za poštovanje načela zaštite

privatnosti.

Korisnici imaju mogućnost izbora prijave i odjave sa

mejling lista i drugih kanala za komunikaciju.

SAGLASNOST I PROMENE USLOVA

Mena Pro d.o.o.

ima pravo da menja uslove korišćenja bez prethodnog o

baveštavanja svojih potrošača.

Svaki korisnik ima mogućnost da se prilikom naručivan

ja proizvoda informiše o važećim uslovima korišćenja.